TULEVAISUUDEN ASKELMERKIT

KEHITYSTÄ JA STRATEGISTEN ASIOIDEN TUULETUSTA

Kun haluatte terävöittää tulevaisuuden kuvaa, suosittelen valmennusta otsikolla  
Visioiden virrassa, strategian rajapinnalla

Vaikka tänään menisi kuinka lujaa, huomiseen on kuitenkin varauduttava. Uudet ideat ja tuoreet näkökulmat pitävät toiminnan liikkeessä ja antavat merkityksen tekemiselle. Tavoitteiden muodostamisen, niihin sitoutumisen ja toteuttamisen kautta syntyy motivaatio, jota ei voi näennäisin kannustimin ostaa.

"Visioiden virrassa" vie ryhmän tutustumisretkelle tulevaisuuteen ja tempaa mukaan hetkeen, jossa nykyisyyden rajoitteet eivät estä uuden luomista.

Tavoitteiden muodostamisen, niihin sitoutumisen ja toteuttamisen kautta syntyy motivaatio, jota ei voi näennäisin kannustimin ostaa. 

Miksi suosittelen tätä valmennusta?

Tiedämme, että uuden kehittäminen voi viedä aikansa. Liian usein nykytilanne rajoittaa ajatteluamme. Olemme liian rationaalisia eivätkä todelliset huippuideat tule ehkä koskaan lausutuksi ääneen. Visioiden virran tavoitteena on antaa työkalut siihen, miten voi irrottautua tarvittaessa niistä kahleista, joihin kuuluvat lauseet: "Ei niin voi tehdä", "Ei se onnistu kuitenkaan" tai "Mahdotonta!" ja kristallisoida keinot  siihen, miten luodaan välietapit maaliin pääsemiseksi.
Suosikkiteemojen aiheet sopivat ajatusten iloiseen irrotteluun vapaamuotoisemmassa hetkessä - tai hieman vakavammalla otteella osaksi esimies-/henkilöstövalmennusta.

Suosikkiteemat: Visioiden virrassa, strategian rajapinnalla