NLP   

Vuorovaikutuksen monipuolistaminen ja mielikuvatyöskentelyn hyödyntäminen

Viilatut vuorovaikutus - ja motivointitaidot kantavat hedelmää

NLP tarjoaa erinomaisia keinoja vuorovaikutuksen monipuolistamiseen, kontaktin muodostamiseen, motivointiin ja tilanteiden haltuunottoon.

Valmennuksissani hyödynnän tilannesidonnaisesti parasta NLP:n antia, lähinnä parhaimpia vuorovaikutuksen, motivoinnin ja ideoinnin keinovalikoimia työyhteisön keskinäisen toiminnan tehostamiseksi, neuvottelutaitojen kohentamiseksi tai uuden visioimiseksi.  

Puhdasta NPL valmennusta teen valikoiduille ryhmille tilauksen mukaan esim. vuorovaikutustaitoja ja mielikuvavalmennnusta, jota hyödynnetään esim. uusien toimintamallien rakentamisessa, urheilussa ja haastavien tilanteiden tai muutoksen kohtaamisessa.

NLP on soveltavan psykologian suuntaus, jonka tavoitteena on parantaa muun muassa ajattelu- ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, tapoja kehittää itseään ja ymmärtää muita. NLP on malli siitä, miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.

NLP:tä hyödynnetään muun muassa valmentamisessa, johtamisessa, coachingissa ja vuorovaikutuksessa, jossa se onkin yksi suosikkiteema.

Saavuttaaksesi sen mitä haluat, ole valmis muuttamaan ajatteluasi ja kyseenlaistamaan ennakkokäsityksiäsi.