EVERYTHING DiSC®

Erilaiset tavat toimia ja nähdä asioita ovat yrityksen voimavara

Everything DiSC® tarjoaa johtajalle, esihenkilöille ja tiimin jäsenille erinomaisia työkaluja ihmisten kohtaamiseen

Everything DiSC® on yksi maailman käytetyimmistä johtamisen, tiimityön, työyhteisön sisäisen dynamiikan, neuvottelutaitojen ja myynnin kehittämisen välineistä.  DiSC luo erinomaisen pohjan johtamiskäytäntöjen ja esihenkilötaitojen kehittämiselle, henkilöstön keskinäisen luottamuksen ja arvostuksen tunteen vahvistamiselle sekä yhteisiin toimintatapoihin sitouttamiselle. 

Everything DiSC® avaa silmät asioille, jotka ovat nähtävissä, mutta tulevat silti usein väärin tulkituiksi.  DiSC® on kokonaisuus, joka pysäyttää havainnoimaan asioita ja josta tulee pursuavaa kiitosta kerta toisensa jälkeen.

Tämä on kokonaisuus, joka täytyy kokea. Ota yhteyttä. 

Everything DiSC® profilointi

Everything DiSC® kertoo mm. ihmisen käyttäytymisestä ja vuorovaikutustyyleistä, motivaatio- ja epämukavuusalueista. Profiiliaineisto antaa vinkkejä erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja motivointiin. Se mikä toimii toiselle, voi saada toisen vastarintaan ja barrikadeille. On siis hyvä tunnistaa eri tapoja lähestyä erilaisia ihmisiä - ja tunnistaa oma tapa reagoida asioihin.


Profilointityökalut

Everything DISC® Workplace Profile, työyhteisöprofiili

Everything DISC® Work of Leaders Profile, johtajuusprofiili ja parhaat johtamiskäytännöt

Everything DISC® Rakentava konflikti, konfliktikäyttäytyminen

The Five Behaviors of a Cohesive Team - tiimiohjelma

.

On monta onnistunutta tapaa saavuttaa sama päämäärä. 

Hyödynnän Everything DiSC -profilointia mm. johtamis-, henkilöstö- ja muutosvalmennuksissa sekä coachingissaEverything DiSC® on DNV:n sertifioima alkuperäinen DiSC, joka pohjautuu Marstonin teoriaan ja laajasti tutkittuun tietoon, ollen yksi merkittävimpiä vuorovaikutuksen kehittämisen ja erilaisuuden hahmottamisen työkaluja.  Everything DiSC® on johtava johtamisen ja henkilöstön kehittämisen sekä henkilöarvioinnin työkalu maailmassa: yli 50 milj. käyttäjää, yli 40 vuoden ajan, n. 30 kielellä, yli 70 maassa.