TYÖKALUPAKKI

   Liiketoimintaosaamista sekä ihmisten motivoinnin, toimintatapojen  ja vuorovaikutuksen haltuunottoa                                                                                                                                                                                    

Liiketoiminnan parhaat käytännöt ja ihmiset yrityksen menestyksen toteuttajina

Parhaimmankin suunnitelman toteutus voi romuttua, mikäli toimintatavat eivät ole kohdallaan, vuorovaikutuksessa on kehittämisen varaa tai ilmapiirissä on aistittavissa matalapainetta.  Näiden haasteiden haltuunottamiseksi olen koostanut työkalupakkini yritystoiminnan kehittämisen parhaista työkaluista sekä tunnustetuista keinoista, joilla yrityksen johto ja henkilöstö virittyy parhaimpaansa.   

Strategia- ja kehittämisprosessien toteutuksessa hyödynnän liiketalouden ja yritystoiminnan tunnettuja teorioita, uusinta tutkimustietoa sekä käytännön kautta saatuja kokemuksia. 

Johtoryhmä-, esihenkilö- ja tiimityön sekä henkilöstön valmennuksissa työkalupakista kaivetaan lisäksi esiin vuorovaikutuksen, motivoinnin ja yhdessä toimimisen työkaluja. 

Projektiliiketoiminnan, prosessien  ja muutoksen haltuunotossa hyödynnän kanssanne tilannesidonnaisesti niin taustateorioita kuin räätälöityvää  PLC- Pro Lessons Learned Camp™- kokonaisuutta.

Tunnustettuja ja tehokkaita työkaluja työyhteisön kehittämisessä


Everything Disc®

profilointityökalut johtamisen ja työyhteisön kehittämiseenNLP  

 vuorovaikutuskeinojen ja mielikuvatyön   hyödyntäminen.Enneagrammi  

itsetuntemusteoria omien toimintatapojen havainnointiin.Advisory Board 

asiantuntijaryhmän hyödyntäminen liiketoiminnassa.+20 

VUODEN KOKEMUS

+ 32 000

VALMENNETTUA

+150

STRATEGISTA PROSESSIA

+100 

MUUTOSPROSESSIA