COACHING

Näkökulmia ja onnistumisia arjen tekemiseen

Tavoitteiden saavuttaminen ei ole vaikeaa, kunhan osaa ottaa ensimmäisen askeleen.

Coachingissa kohdennetaan katse tulevaisuuteen. Asetetaan tavoite siitä, mitä halutaan saavuttaa ja mitä asioita halutaan ottaa haltuun.  Coachingissa ei anneta valmiita vastauksia vaan nostetaan yhdessä valmennettavan kanssa esiin ratkaisukeskeisesti ne keinot, jotka ovat parhaita tavoitteen saavuttamiseen. 


Coachingin painopisteet ovat yksilöllisiä. Painopisteistä ja käytettävistä menetelmistä riippumatta prosessin keskeisiä teemoja ovat tavoitteen muodostaminen, nykytilan kuvaus, omien toimintatapojen ja voimavarojen hyödyntäminen, itsensä johtaminen, käytäntöön vieminen, kokeminen, testaaminen, itsearviointi ja seuraaminen. 


 Coachingin hyödyntämiskohteita ovat mm.

  • oman johtamis- ja esihenkilötyön kehittäminen
  • valmistautuminen uusiin haasteisiin
  • oman työn kehittäminen
  • tiimin yhteisen toimintatavan kehittäminen
  • yhdistetty ryhmä- ja yksilöcoaching, jossa yksilöprosessit tukevat yhteistä tavoitetta 


Löytääkseen uutta, asioita kannattaa tarkastella mahdollisuuksien näkökulmasta esteiden korostamisen sijaan.