SUOSIKKITEEMAT 

Sinulle, asiakkaalle, henkilöstölle, irtiottoon

Positiivisella sykkeellä hetkiä, jotka herättelevät ja kantavat isompaankin muutokseen.

Suosikkiteemoissa herkutellaan parhaita paloja toimintatapojen erilaisuudesta, vuorovaikutuksesta, ajanhallinnasta, joukkuepelistä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Suosikkiteemat sopivat ajatusten iloiseen irrotteluun vapaamuotoisemmassa hetkessä tai osaksi esimies-/henkilöstövalmennusta. Suosikkiteemoista löytyy myös aihepiirejä keynote puheenvuorojen sisältöön.

SE HEIKOIN JA VAHVIN LENKKI


Toisen vahvuuus on toisen heikkous, mutta kumpikin pääsee onnistujana tavoitteeseen.

Iloisia oivalluksia ihmisen erilaisuudesta. 

Kun haluatte yhdistää puut metsäksi, tsempata joukkuettanne ja rakentaa keskinäistä luottamusta, suosittelen valmennusta otsikolla

Ihminen, inhimillinen työkalu 

Se mikä sopii sinulle hyvin, voi raastaa jotakuta toista. Tapa miten itse toimii on usein hyvä, mutta ei suinkaan ainut vaihtoehto. Inhimillinen työkalu kertoo, miksi toinen toimii niin kuin toimii, mielestämme joskus vastuuttomasti, liian harkitsemattomasti tai liiaksi pitkän kaavan kautta. Mitä voimme oppia toisilta ja toiset meiltä? Ihmisinä, inhimillisinä työkaluina.

Luvassa on hulvaton seikkailu eri persoonien maailmaan positiivisella otteella. Näe itsesi ulkopuolisen silmin ja nauti hetkestä, jolloin voit kokea maailmaa toisen paikalta. Poimi mukaasi eväät erilaisten ihmisten ja näiden ajatusrakenteiden ymmärtämiseen.

Valmennus pohjautuu Everything DiSC -käyttäytymisteoriaan tai vaihtoehtoisesti Enneagrammin persoonallisuusteoriaan. 

Miksi toinen toimii niin kuin toimii, mielestämme joskus vastuuttomasti, liian harkitsemattomasti tai liiaksi pitkän kaavan kautta. Mitä voimme oppia toisilta ja toiset meiltä?

Miksi suosittelen tätä?

Valmennus avaa näköalapaikan omien ja toisten toimintatapojen ymmärtämiseen, hyväksymiseen ja kunnioittamiseen. Erilaisten toiminta- ja ajatusmallien dynamiikan ymmärtäminen antaa lisää työkaluja johtajille, esimiehille ja työyhteisön jäsenille sekä oman organisaation sisällä että asiakasyhteisössä.

Henkilökohtaisesti pidän vahvaan tutkimustietoon pohjautuvaa Everything DiSC:ä merkittävimpänä työkaluna organisaatioiden, johtamisen ja henkilöstön kehittämisessä. Enneagrammi sopii puolestaan mainiosti hetkiin, joissa olemme valmiit laittamaan itsemme kokonaisuutena peliin ja olemme kiinnostuneet tunnistamaan itsemme vahvan perimätiedon ja persoonallisuusteorioiden synergiassa. 

Tutkimustietoon pohjautuva Everything DiSC® on johtava kehittämisen työkalu maailmassa: yli 50 milj. käyttäjää, yli 40 vuoden ajan, n. 30 kielellä, yli 70 maassa. Everything DiSC on uuden sukupolven DiSC työkalu ollen entistä monipuolisempi ja syväluotaavampi keino erilaisuuden tarkastelussa.EI MENE VIESTI PERILLE?

Viilataan vuorovaikutustaitoja.Kun haluatte eväitä vuorovaikutukseen, suosittelen valmennusta otsikolla 
Rautalanganvääntämisestä joustavaan vuorovaikutukseen

Kun viesti ei tunnu löytävän perille, syy ei välttämättä ole viestittäjän sanavalinnassa eikä vastaanottajan korvienvälissä. Kun viestejä luetaan väärin, kanssakäynti kipinöi. Kumpikin osapuoli yrittänee parastaan, mutta voi kompastua matkalla kuitenkin.

Niin työyhteisön yhteishengen, yrityksen tuloksekkaan toiminnan kuin elämänlaadunkin kivijalkana on toimiva vuorovaikutus. Se, että osaamme pukea viestimme sanoiksi, saamme viestimme kuulluksi ja toisaalta taas opimme kuulemaan viestien todellisen tarkoituksen, poistaa monta hiertävää kiveä vuorovaikutussuhteistamme.

Kun viesti ei tunnu löytävän perille, syy ei välttämättä ole viestittäjän sanavalinnassa eikä vastaanottajan korvienvälissä. 

Kun rautalangasta vääntäminen muuttuu joustavaksi vuorovaikutukseksi, käytössä on uusia työkaluja niin kontaktin muodostamiseen kuin motivointiin ja palautteen antamiseen ilman katkeraa salamointia.

Vuorovaikutustaitoihin liittyy kiinteästi kyky kohdata ihmisten erilaisuus ja taito tunnistaa tavat, miten erilaisten ihmisen kanssa vuorovaikutussuhteen saa kukoistamaan.

Valmennuksessa käydään läpi elävin esimerkein, hauskasti ja mukaansatempaavasti miksi viestimme ei aina kohtaa ja mikä on "se jokin", mikä antaa viestille sisällön.


Miksi suosittelen tätä valmennusta?

Vuorovaikutustaitoja tarvitsemme joka ikinen päivä niin työssä, kotona kuin vapaa-ajalla. Joustavat vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa työssä viihtymistä, yrityksen kehittämistä ja asiakassuhteiden ylläpitämistä.

Valmennuksessa hyödynnetään NLP- ja Everything DiSC®-teorioista terävimmät vuorovaikutuksen tehostamiseen vaikuttavat sovellukset.


JARRUJA ORAVANPYÖRIIN

Kukistetaan kiire kiusankappaleena.Kun haluatte lisää keinoja kiireen hallintaan, suosittelen ajatusten tuuletusta otsikolla

Ajanhallinan akrobatiaa - aika kokemuksena

Hallitsematon ajankäyttö luo kiirettä ja kiire synnyttää kipunoivia ihmissuhteita. Kiireen ja kireyden keskellä työnilo ja tuloksellisuus ovat vaikeasti saavutettavia elementtejä.

Ajanhallinnan akrobatiaa on ristiretki ajan maailmaan, jossa mullistamme kiireen kokemuksen. Syöksymme aikamatkalle ja muovaamme aikakokemusta. Tarkistamme tavoitteiden roolin ajankäytössämme ja lisäämme minuutteja sinne, missä niitä tarvitaan 

Hallitsematon ajankäyttö luo kiirettä ja kiire synnyttää kipunoivia ihmissuhteita. Kiireen ja kireyden keskellä työnilo ja tuloksellisuus ovat vaikeasti saavutettavia elementtejä. 

Miksi suosittelen tätä teemaa?

Pääsääntöisesti opimme joustavan ajankäytön tehtävämme mukaan, mutta se ei tarkoita samaa kuin stressaavan kiireen hallinta. Kiireen ja kiireettömyyden kokemuksen säätäminen optimaaliselle tasolle onkin yksi tehokkaimpia keinoja hallita omaa aikaamme ja sen tuloksellisuutta.

 


MENESTYVÄ TIIMI

                                                                                     Hehkutetaan yhteistä hiiltä.Kun haluatte lisää näkökulmia tavoitteelliseen tekemiseen, suosittelen valmennusta otsikolla

Miten hyvä joukkue pelaa?

Toimivan joukkueen kokoamiseen ei riitä ryhmä taitavia pelaajia. Tarvitaan pelisilmää ja kykyä pelata joukkueen jäsenenä - kykyä nähdä oma roolinsa osana toimivaa kokonaisuutta. Vastuunkantamista ja ymmärrystä siitä, että onnistuakseen on mentävä joskus myös oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Työyhteisön jäsenet ovat useimmiten taitavia pelaajia, yhdessä toimimisen periaatteet tosin joskus hieman epäilyttävät. Yhdessä toimiminen on parhaimmillaan saumatonta yhteistyötä käytännön tasolla. Silloin kun yhteistyö toimii, saadaan aikaan tuloksia eivätkä haasteet muodosta ylitsepääsemättömiä esteitä.

"Miten hyvä joukkue pelaa?" johdattaa yhdessä toimimisen ja hyvien käytäntöjen syvimmille juurille, ei ahtaisiin toimintamalleihin vaan todellisen yhteistyön perusteisiin.

Voisinko paremmin vastata panoksestani tiimin jäsenenä? Lisätä tyytyväisyyttä koko porukassa? Häivyttää mollisointuja ja esittää edes oman sooloni duurissa?


Miksi suosittelen tätä valmennusta?

Aivan liian usein ihmiset pitävät hampaat irvessä kiinni omasta reviiristään ja omista tehtävistään kykenemättä jakamaan osaamista ja tietoa tiimin sisällä - ja tiimin eduksi. Tavoitteisiin ja pelisääntöihin on syytä palata säännöllisesti kaikkein parhaimmassakin joukkueessa.

Heitämme - vaivihkaa, hiostamatta - itse kullekin tutkailtavaksi kysymyksen: Voisinko paremmin vastata panoksestani tiimin jäsenenä? Lisätä tyytyväisyyttä koko porukassa? Häivyttää mollisointuja ja esittää edes oman sooloni duurissa? Menetelmämme ovat tuoneet onnistumisia jo monen joukkueen tiimipeliin: taklausten sijaan hurrataankin maaleille - yhteispelille ja tuloksille.TULEVAISUUDEN ASKELMERKIT

Asetetaan tavoitteita.


Kun haluatte terävöittää tulevaisuuden kuvaa, suosittelen valmennusta otsikolla
Visioiden virrassa, strategian rajapinnalla

Vaikka tänään menisi kuinka lujaa, huomiseen on kuitenkin varauduttava. Uudet ideat ja tuoreet näkökulmat pitävät toiminnan liikkeessä ja antavat merkityksen tekemiselle. Tavoitteiden muodostamisen, niihin sitoutumisen ja toteuttamisen kautta syntyy motivaatio, jota ei voi näennäisin kannustimin ostaa.

"Visioiden virrassa" vie ryhmän tutustumisretkelle tulevaisuuteen ja tempaa mukaan hetkeen, jossa nykyisyyden rajoitteet eivät estä uuden luomista.

Tavoitteiden muodostamisen, niihin sitoutumisen ja toteuttamisen kautta syntyy motivaatio, jota ei voi näennäisin kannustimin ostaa.

Miksi suosittelen tätä valmennusta?

Tiedämme, että uuden kehittäminen voi viedä aikansa. Liian usein nykytilanne rajoittaa ajatteluamme. Olemme liian rationaalisia eivätkä todelliset huippuideat tule ehkä koskaan lausutuksi ääneen.

Visioiden virran tavoitteena on antaa työkalut siihen, miten voi irrottautua tarvittaessa niistä kahleista, joihin kuuluvat lauseet: "Ei niin voi tehdä", "Ei se onnistu kuitenkaan" tai "Mahdotonta!" ja kristallisoida keinot siihen, miten luodaan välietapit maaliin pääsemiseksi.