ONNISTUMISET VOI VARMISTAA

                                                      PLC- Pro Lessons Learned Camp™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pienillä havainnoilla voi olla ratkaiseva merkitys  kannattavuuteen ja asioiden hallintaan 

PLC- Pro Lessons Learned Camp™ on uudenlainen ja tehokas keino kehittää mm. projekteja, prosesseja, tuotantovaiheita ja muutostilanteita. Monipuolisesti eri lähtötilanteisiin sovellettava PLC pohjautuu tutkimukseen, dokumentointiin, tietojen analysointiin ja osallistavaan kehittämistyöhön.

PLC - Pro Lessons Learned Camp on markkinoilla uusi tuote, joka vastaa mm. seuraaviin tarpeisiin

  • projektitoimitusten/prosessien/tuotantovaiheiden jatkuva kehitys
  • muutoksen vaikutusten ennakointi ja reagointi muutosprosessin aikana esiin tuleviin haasteisiin
  • osaoptimoinnin minimointi
  • hiljaisen tiedon ja mikrohavaintojen koostaminen kokonaisuudeksi
  • tulosten hyödyntäminen projektien ja prosessien kehitystyössä  sekä muutoksen haltuun otossa.

PLC on läpileikkaava lessons learned menetelmä, joka varmistaa systemaattisen ja dokumentoidun tiedonkeruun, tiedon prosessoinnin, kehityskohteiden ja -ratkaisujen yksilöinnin ja työstämisen. Tieto kerätään tutkimuksellisin menetelmin, dokumentoidaan ja työstetään reaaliaikaisesti. PLC:n tulokset ovat hyödynnettävissä kohteena olevan projektin/prosessin/muutoksen aikana sekä myöhemmissä vastaavissa kokonaisuuksissa.

Kustannustehokas tapa tuloksellisuuden parantamiseksi 

Tällä hetkellä käytössä olevissa toimintatavoissa erityisesti projektista toiseen oppiminen on usein näennäistä tai havainnot jäävät viemättä käytäntöön.

Varsinkin pitkäkestoisten projektien hyvien käytäntöjen siirtäminen eteenpäin tai havaittujen kehittämiskohteiden korjaaminen voi jäädä toteutumatta. Projektin päättyessä ajatukset ovat usein jo seuraavassa projektissa eikä vanhasta oppimiseen panosteta enää kokonaisvaltaisesti, samoin keskeiset henkilöt ovat voineet jo siirtyä uusiin tehtäviin. 

Perinteinen lessons learned - toiminta pohjautuu usein jälkikäteen käytävään keskusteluun aiheesta, joka on saattanut olla ajankohtainen viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia aiemmin. 

PLC- Pro Lessons Learned Camp™  tuo uutuusarvoa kehittämiseen  reaaliaikaisuudella, tehokkuudella, laajalla tiedonkeruun kohderyhmällä, kehityskohteiden tunnistamis- ja ratkaisumallilla.

Tiedon kerääminen ja keskeisten toimijoiden sitouttaminen arviointiin on kustannustehokas tapa kehittää liiketoimintaa.


PLC- Pro Lessons Learned Camp ™  sovelluskohteita  ovat esim.

  • Projektiluonteisen toiminnan vastuuyritykset sekä näiden keskeinen verkosto. 
  • Toistuvien prosessien omistajat. 
  • Muutostilanteessa olevat yritykset  esim. fuusio/yrityskauppa, nopea kasvu, uudelleen organisoituminen, uuden liiketoimintamallin sisäänajo jne.


Tuhoisinta on langeta skeptisyyteen ja vedota aiempaan epäonnistumiseen sen sijaan, että keskittyisi mahdollisuuksiin.


Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää siitä, miten PLC voi tehostaa Sinun yrityksesi toimintaa.


+20 

VUODEN KOKEMUS

+32 000

VALMENNETTUA

+150

STRATEGISTA PROSESSIA

+100 

MUUTOSPROSESSIA