JOHTAMINEN JA ESIHENKILÖTYÖ 

Johto nuotittaa omalla toiminnallaan koko organisaation tavan toimia

Johtaja tietää mikä on tavoite ja miten sinne päästään

Hyvä johtamiskokonaisuus pohjautuu johtajuustaitoihin, toimivaan johtoryhmätyöhön, liiketoimintaosaamiseen ja erinomaiseen esihenkilötyöhön, jossa yhdistyy niin itsensä johtaminen kuin henkilöstöjohtaminenkin.

Koko yrityskulttuuri lähtee johtamisen elementeistä. Johtaminen onkin ensimmäinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja jonka ääreen kannattaa pysähtyä. 

Tämä on kokonaisuus, jossa kuljen mielelläni kanssanne. Ota yhteyttä.


Johtamiseen ja esihenkilötyöhön liittyviä valmennuksellisia pääteemoja

  • Johtamistaidot ja vuorovaikutus 
  • Erilaisten ihmisten johtaminen
  • Johtoryhmävalmennus
  • Esihenkilövalmennus
  • Johtamisen korkeanpaikan leiri
  • Palautekulttuurin vahvistaminen
  • Ajankäytön hallinta
  • Kokouskäytännöt
  • Asiantuntijaryhmän hyödyntäminen (Advisory Board)


Hyvä johtaja varmistaa organisaation menestyksen toimintaedellytykset.

+20

VUODEN KOKEMUS   

+32 000

VALMENNETTUA

+150 

STRATEGISTA PROSESSIA

+100

MUUTOSPROSESSIA