JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ 

Johto nuotittaa omalla toiminnallaan koko organisaation tavan toimia

Johtaja tietää mikä on tavoite ja miten sinne päästään

Hyvä johtamiskokonaisuus pohjautuu johtajuustaitoihin, toimivaan johtoryhmätyöhön, liiketoimintaosaamiseen ja erinomaiseen esimiestyöhön, jossa yhdistyy niin itsensä johtaminen kuin henkilöstöjohtaminenkin.

Koko yrityskulttuuri lähtee johtamisen elementeistä. Johtaminen onkin ensimmäinen asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja jonka ääreen kannattaa pysähtyä. 

Tämä on kokonaisuus, jossa kuljen mielelläni kanssanne. Ota yhteyttä.


Johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviä valmennuksellisia pääteemoja

  • Johtamistaidot ja vuorovaikutus 
  • Erilaisten ihmisten johtaminen
  • Johtoryhmävalmennus
  • Esimiesvalmennus
  • Palautekulttuurin vahvistaminen
  • Ajankäytön hallinta
  • Kokouskäytännöt
  • Asiantuntijaryhmän hyödyntäminen (Advisory Board)


Hyvä johtaja varmistaa organisaation menestyksen toimintaedellytykset.