JARRUJA  ORAVANPYÖRIIN

A J A N H A L L I N T A.

Kun haluatte lisää keinoja kiireen hallintaan, suosittelen ajatusten tuuletusta otsikolla  

Ajanhallinan akrobatiaa - aika kokemuksena

Hallitsematon ajankäyttö luo kiirettä ja kiire synnyttää kipunoivia ihmissuhteita. Kiireen ja kireyden keskellä työnilo ja tuloksellisuus ovat vaikeasti saavutettavia elementtejä.

Ajanhallinnan akrobatiaa on ristiretki ajan maailmaan, jossa mullistamme kiireen kokemuksen. Syöksymme aikamatkalle ja muovaamme aikakokemusta. Tarkistamme tavoitteiden roolin ajankäytössämme ja lisäämme minuutteja sinne, missä niitä tarvitaan 

Hallitsematon ajankäyttö luo kiirettä ja kiire synnyttää kipunoivia ihmissuhteita. Kiireen ja kireyden keskellä työnilo ja tuloksellisuus ovat vaikeasti saavutettavia elementtejä.

Miksi suosittelen tätä teemaa?

Pääsääntöisesti opimme joustavan ajankäytön tehtävämme mukaan, mutta se ei tarkoita samaa kuin stressaavan kiireen hallinta. Kiireen ja kiireettömyyden kokemuksen säätäminen optimaaliselle tasolle onkin yksi tehokkaimpia keinoja hallita omaa aikaamme ja sen tuloksellisuutta. 
Suosikkiteemojen aiheet sopivat ajatusten iloiseen irrotteluun vapaamuotoisemmassa hetkessä - tai hieman vakavammalla otteella osaksi esimies-/henkilöstövalmennusta.