MUUTOKSEN HALLINTA

 Muutoksen pelkääminen, vähättely tai valmistautumattomuus muuttaa mahdollisuudet nopeasti uhkiksi.

Muutosta ei kannata ohittaa tuudittautuen ajatukseen, että aika hoitaa - tai ettei muutoksella ole vaikutuksia

Muutoksen syystä riippumatta muutos synnyttää helposti epävarmuutta ja hiljaista vastarintaa. Rivien kokoaminen ja tiimien eheytyminen voi viedä vähintään 3-4 vuotta ilman aktiivisia ennakoivia/alkuvaiheen toimia.

Pinnallisesti käsitelty muutos on valitettavan hyvä maaperä hiljaisen tyytymättömyyden ja sitä seuraavan passiivisuuden syntymiseen. Muutokseen kannattaa suhtautua vakavasti. 

Autan sinua tilanteen haltuunotossa.

Muutostilanteiden haltuunotto kannattaa aloittaa ajoissa

  • Henkilöstödynamiikka muutostilanteessa
  • Fuusiot / yrityskauppatilanteet
  • Merkittävät henkilöstövaihdokset
  • Nopea kasvu
  • Yt-tilanteet / henkilöstön väheneminen
  • Oikeat ihmiset oikeille paikoille

Muutoksen pelkääminen, vähättely tai valmistautumattomuus muuttaa mahdollisuudet nopeasti uhkiksi. 

Muutoksen käsittely on tärkeää

Muutostilanteissa yrityksen sisäinen kemia ja sitoutuneisuus tulee väistämättä muuttumaan. Ihmiset voivat reagoida uuteen tilanteeseen tavoilla, jotka tulevat johdolle kokonaisuutena sekä yksilötasolla yllätyksenä. Pinnallisesti käsitelty muutos on valitettavan hyvä maaperä hiljaisen tyytymättömyyden ja sitä seuraavan passiivisuuden syntymiseen.

Muutosprosessi voi liittyä esim. fuusioihin, nopeaan kasvuun, merkittäviin henkilöstövaihdoksiin, toimintamallien uudistamiseen tai yt-tilanteisiin. Vaikka muutostilanteiden perusteet ovat erilaisia niitä kaikkia yhdistää se, että muutokseen kannattaa varautua ja tehdä toimenpiteistä mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Irtisanomisiin johtavissa yt-tilanteissa jäljelle jäävä henkilöstö voi kokea helpotusta, mutta toisaalta taas syyllisyyttä ja kasvanutta epävarmuutta esim. siitä miten vastuut jatkossa jaetaan. Vastaavia asioita tulee vastaan muissakin muutosprosesseissa.

Muutoksen tapahtuessa on keskeistä edesauttaa tiimiytymistä, vahvistaa esimies-/alaistaitoja, purkaa tilannetta ja muodostaa yhdessä tavoite, jonka käsittelyssä koko henkilöstö on osallisena joko pienryhmissä tai kokonaisuutena. Muutokseen valmistautuminen tulee aloittaa ajoissa ja siihen kannattaa käyttää aikaa. 

Yhteisen tavoitteen määrittely, yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen tunteen vahvistaminen nopeuttaa muutosvastarinnan haltuunottoa, tilanteen hyväksymistä, tarvittavien toimenpiteiden ymmärrystä, sitoutumista ja sitä kautta tilanteen normalisoitumista.

Muutosta ei tarvitse taklata yksin. Autan sinua. Ota yhteyttä.