STRATEGISET PROSESSIT, LIIKETOIMINNAN JA PROJEKTIEN KEHITTÄMINEN 

Strategiset ratkaisut määrittävät pelin kulun.

Suunnitelmallisuus ja kehittäminen ovat tuloksekkaan liiketoiminnan keskiössä

Päämäärän saavuttaminen edellyttää strategista suuntaa, kirkasta näkemystä tavoitteista, sitoutumista, toimenpiteiden ja mittareiden määrittelyä, ja toteuman seurantaa. Strategia ja visio ovat vahvoja teemoja, joita ei kannata ohittaa ihan kepeästi.

Tutkittu tieto antaa strategiselle tekemiselle  ja kehittämiselle mutua tukevamman pohjan, siksi suosittelenkin yleisen tiedon ohella sellaisia tiedon keräämisen menetelmiä, jotka tukevat systemaattista etenemistä yrityksen omista lähtökohdista.

Projektien ja prosessien kehittäminen jämähtää liian usein lessons learned kokoontumisissa samojen yleispätevien virheiden esiin nostamiseen. OIkein kukaan ei tunnu muistavan varsinkaan pidemmän projektin vaiheita, ja ajatuksetkin ovat enemmän jo nykyhetkessä ja tulevassa kuin menneessä. Tähän haasteeseen on kehitetty ratkaisu, joka helpottaa merkittävästi projektista toiseen oppimista. 

Kysy lisää, viilataan sinunkin liiketoimintasi ja projektiesi kehitysponnistelut uudelle tasolle.


 Pääteemoja keskeisten liiketoiminnan osa-alueiden kehittämiseen

  • Strategian/strategisten prosessien fasilitointi
  • PLC™ projekti-/prosessianalyysi, läpi projektin kulkeva lessons learned-malli
  • Tulevaisuuskuvan sparraus
  • Yritystoiminnan kehittäminen, haasteisiin pureutuminen ja ratkaisujen löytäminen 
  • Verkostoyhteistyö ja sen kehittäminen


Kun suunta on selvillä, toteutus helpottuu merkittävästi 

+20

VUODEN KOKEMUS

+32 000

VALMENNETTUA

+150 

STRATEGISTA PROSESSIA

+100 

MUUTOSPROSESSIA